Collegium > Samenwerken > Referenties > BedrijfsKritische Achmea Ketens in Kaart

BedrijfsKritische Achmea Ketens in Kaart

Door: Peter Slagt

Functie: Manager Achmea IT, Operations, Application Services

Situatie schets

Doel en toegevoegde waarde
Het primaire doel van dit project is om met inzicht in de 42 BKK's (van proces tot applicatie en configuratie) de Service Delivery Teams (SDTs) van Achmea IT (AIT) AS te ondersteunen. Het oppakken van de BKK's, door Collegium, in samenwerking met DIM, BSK/BSP en AS organisatie geeft de SDT's een forse impuls en een voorbeeld om ook andere processen te doorgronden. 

Als secundaire doelstelling, sluit BKK's in Kaart aan of levert input op: tl_files/Afbeeldingen/BKK foto.jpg

  • Programma Continuïteit
  • Project ITSCM    
  • Project Focus
  • en werkt het samen met: APM, Discover IT

Resultaat

De resultaten van dit project, “BKK's in Kaart” bestaan concreet uit:

  1. Aanbiedingsrapport aan de SDT-Manager
  2. Overzicht BKKs in Powerpoint en in Excel, de ApplicatiePlot (processtappen en applicaties) 
  3. Globale Applicatie Analyse (GAA) in Excel met een weergave van de, subjectief beoordeelde, impact van een applicatie storing en de subjectieve service (SLA) beleving
  4. Vastlegging van de koppeling Keten-Proces-Processtap aan de Applicatie, via de zogenaamde Top CI code, in de huidige CMDB (HP-SD)


Een minder concreet maar niet minder belangrijk resultaat is het kennissen- en kennismanagement door de organisaties van DIM-BS en AS heen. Alle opgeleverde informatie is aangeboden aan de SDM van het SDT en aan de opdrachtgever. Na acceptatie hebben de overige deelnemers de eindrapportage ontvangen. De op te volgen acties zijn in de rapportage benoemd en over alle Divisies en ketens heen in een Excel sheet verzameld / bijgehouden en tenslotte aan de SDTs opgeleverd. 

Opdrachtgever aan het woord

“Het project is conform opdrachtspecificaties opgeleverd. Dat de resultaten van de BKK inventarisatie in de CMDB zijn gekoppeld aan de verschillende CI’s is knap gerealiseerd.”

“Het CollegiumTeam heeft in een complexe organisatorische setting toch de juiste resultaten weten te behalen. Collegium weet met de juiste actoren en stakeholders samen te werken, draagvlak te realiseren en resultaten te boeken. Het project heeft fasen gekend dat je van volhouden moest weten om uiteindelijk tot dit resultaat te komen.”

“Een compliment aan Collegium is op zijn plaats voor het oppakken, volhouden en afmaken van dit project!”