Collegium > Aanbod > Business Project Management

Business Project Management

Schakelt uw project goed tussen Business en IT? Levert het project resultaat binnen begroting?
Voegt uw project of programma ook de strategische waarde toe die u verwacht?
Bent u in staat om op uw projectportfolio te sturen?

Collegium heeft de aanpak in huis om succesvolle projecten te managen die leveren conform doelen en verwachtingen. Wij gebruiken hiervoor ondermeer:

 • P3O
 • Integraal Project Management
 • SCRUM

P3O

Project, Programma en Portfolio Management Office, kortweg P3O, is de volgende grote stap in de professionalisering van uw projectorganisatie.

 • P3O is de Strategische, Tactische en Operationele Management ondersteuning van Project, Programma & Portfolio
 • P3O zorgt voor verbinding tussen de gewenste veranderingsrichting en de projectuitvoering.
 • P3O verwezenlijkt uw strategische projectplannen.

Met P3O krijgt u grip op de lopende zaken en kunt u tussendoor op wijzigingen in de strategie. Collegium detacheert? projectmanagers van verschillend kaliber in verschillende markten: Financiële dienstverlening en Telecommunicatie en met verschillende expertises: Organisatorische veranderingen, fusies, procesverbeteringen, bouw etcetera.

 • Zet effectief projectmanagement in door goede invulling van rollen en strak management van verwachtingen over en weer!
 • Leer hoe met P3O, Project, Programma en Portfolio Management Office, uw ChangeManagement  volwassen wordt!

Verwezenlijk uw Bedrijfs- en Projectdoelstellingen

Het uitgangspunt van alle projecten en programma´s is dat ze waarde toevoegen aan de Business. Ieder project is daarom belangrijk. Maar ieder project is ook verwikkelt in een interne strijd:

 • Het vraagt inspanningen van de Business zelf en dat vereist aandacht naast de kerntaken.
 • Bovendien zijn de resources om de gewenste veranderingen te bewerkstelligen beperkt, dus projecten beconcurreren elkaar.
 • De eenvoudigste oplossing is alles volgens plan uitvoeren. Maar hoe vaak is dit haalbaar?

Intergraal Projectmanagement

Omdat een project of programma niet op zichzelf staat zijn de volgende zaken van belang voor succes:

 • een goede afstemming met stakeholders
 • het betrekken van de eindklant gedurende de ontwikkeling
 • het reeds betrekken van testers voordat zij aan de beurt zijn
 • het delen van ervaringen tussen projectteams
 • het zien van en anticiperen op risico’s en bedreigingen
 • de selectie van de juiste mensen

In projectorganisaties geldt P3O als katalysator voor de realisatie van uw strategie.

Creëer een ‘Center of Excellence’

 • door integratie van lijncapaciteit en projecten
 • door een standaard in opstart van projecten en programma’s
 • door organisatiebrede uniformiteit in templates en opleidingen
 • door doelgerichte training,bijvoorbeeld onze training Fixed Price, Fixed Date voor Project Managers, zie hier (link naar FPFD trainingssectie elders op de site) en Project Management voor Opdrachtgevers
 • door review van management producten

Volwassenheid P3O

Voorbeelden van onvolwassenheid:

 1. De projectcapaciteit wordt niet uitgebreid doordat onderbouwing ontbreekt. Het vervolgproject start niet op tijd.
 2. Een nieuwe release wordt niet in beheer genomen omdat de testfase wordt overgeslagen met alle risico’s van dien.
 3. Een IT-systeem wordt een jaar na invoering niet meer actief gebruikt, omdat de medewerkers er het nut niet van inzien.
 4. Na drie jaar zijn er vier systemen in plaats van één systeem dat er drie zou vervangen.

Onze dienstverlening

HRM: ‘De juiste persoon op de juiste plek’

Een goede projectmanager stuurt op tijd en budget, maar is bovendien zonder meer in staat te begrijpen wanneer het project een succesvol resultaat heeft.

Door onze ervaring en ons netwerk van Collegium Connect, zijn we in staat om altijd de juiste projectmanager aan te bieden of een sterk en divers team neer te zetten voor uw opdracht.

Project Management Office: speel uw handen vrij

Met de juiste ondersteuning van uw projectadministratie en projectprocessen kunt u zich als project/programmamanager focussen op sturing van de zaken die er direct toe doen. Collegium biedt ervaren PMO-ers die u ontzorgen en die in staat zijn zelfstandig  een projectbureau op te zetten.

SCRUM: doorstoten naar resultaat

SCRUM is het middel voor effectieve software ontwikkeling. In korte sprints binnen een vaste afgesproken tijd worden de functionaliteiten ontwikkeld die op dat moment het meeste waarde hebben voor de product eigenaar.

Wij leveren uw SCRUM Master, die uw projectteam in stelling brengt om in krachtige sprints te werken naar resultaat.

Integrale aanpak: duurzame resultaten

Voor een duurzaam resultaat is het essentieel dat er een goede inbedding is van het project in de (project)organisatie. Onze projectmanagers betrekken actief kennis en ervaring uit voorgaande projecten en begrijpen het belang van overkoepelende afstemming tussen projecten en programma’s.

Collegium detacheert projectmanagers van verschillend kaliber in verschillende markten: financiële dienstverlening en Telecom en met verschillende expertises: Organisatorische veranderingen, fusies, procesverbeteringen, bouw etcetera.

Detachering betekent het leveren van projectmanagers tegen een vooraf vastgesteld dagtarief en betreft een inspanningsverplichting.

Het niveau van onze projectmanagers delen wij in volgens onderstaande matrix met drie assen, oplopend van Junior tot en met Master in projectmanagement.
 

De Junior projectmanager leidt/coördineert kleine teams (tot 5 man) op een bepaald expertisegebied, bijvoorbeeld programmering, technisch- of functioneel ontwerp, testen, beleid etcetera en is tevens meewerkend voorman. Het aantal jaren ervaring in deze functie bedraagt 2-3 jaar.


De medior project manager is in staat een multidisciplinair team te leiden (tot 10 man). Het aantal jaren ervaring in deze functie bedraagt 3-5 jaar.

De Senior leidt projecten op strategisch nivo, waarbij naast meerdere disciplines ook verschillende andere interne/externe partijen zijn betrokken. Het aantal ervaringsjaren: 5-10 jaar.

De Expert leidt grote langlopende projecten en programma’s met enkele tientallen projectteamleden. Hij opereert op strategisch niveau in de organisatie (Raad van Bestuur niveau/Managementteam niveau). Het aantal jaren ervaring als project/programmamanager bedraagt >10 jaar.

Tot slot de Master, die naast het uitvoeren van grootschalige en complexe programma’s, zijn kennis uitdraagt middels artikelen en spreker op seminars. Tevens is hij in staat organisaties significant te verbeteren op het gebied van uitvoeren van programma’s en projecten en hij vlot trekken van vastgelopen programma’s/projecten. Tot slot is hij innovatief op het gebied van projectmanagement, wat tot uitdrukking komt in visieontwikkeling op dit gebied.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Mail of bel dan met Lieuwe Visscher 06-30718519.