Lean in Wording

Met de Collegium 'Lean in Wording' -aanpak begeleiden wij de introductie van Lean binnen uw bedrijf. In nauwe samenwerking met u, uw operationeel management en uw mederwerkers, bepalen we de Lean 'reis'. Want, Lean worden is een reis, een verandering en een traject dat naast uw processen vooral u en uw organisatie in beweging brengt.

 

Uw doel is om de organisatie slank in te richten met slim opgezette bedrijfsprocessen en dito aansturing en een wakkere organisatie cultuur.

 

Slank: alleen dat doen dat de klant wil en ook geld voor wil betalen (effectiviteit)
Slim: zo efficiënt mogelijk werken met een minimum aan overproductie (muri), fouten (mura) en verspilling (muda).
Wakker: de klant en markt blijven volgen en het eigen functioneren altijd willen verbeteren in een cultuur die ieders inbreng waardeert.

 

Lean worden en blijven is vooral een houding en gedrag onderwerp. Het inzetten van al uw medewerkers om een proces van continu verbeteren te kunnen en willen dragen is hierbij de mooiste uitdaging.

  • “Lean in Wording” kent bijvoorbeelde de volgende elementen:
  • Beleving en draagvlak bij het management
  • Zingeving en energie door opleiding en begeleiding van operationeel management
  • Enthousiasme verkrijgen door Kennismaking Lean workshops
  • Waardestroom-Analyses en eliminatie van verspilling reductie
  • Flow en Pull principes inbrengen
  • VerbeterRingen op basis van Kaizen
  • Verder werken aan LeanCultuur via Policy Deployment en Operationeel Managent
  • Spiegelen van Klantwaarde aan bedrijfsVisie, Strategie en Sturing (eventueel nieuwe KPI structuur en sturen op prestaties)

Hoe uw Lean traject er uitziet is een vraag. Uw lean roadmap kunnen we alleen op maat en in gesprek en samenwerking met u maken. Veelal is het traject een mix van training sessies, aan het werk met waardestroom Analyses, vernieuwd Operationeel Management, herbevestigde Klantwaarde en Strategie.

Meer informatie

Wilt u met Collegium uw processen in kaart brengen neem dan contact op of bel met Lieuwe Visscher 06-30718519.