Lean Quick Scan

Om uw organisatie snel in kaart te brengen als het om Lean gaat, heeft Collegium een Proces Quick Scan ontwikkeld. De scan geeft u grofstoffelijk inzicht in de effectiviteit en efficiëntie van uw processen, het aanwezige verbeterpotentieel en mogelijke vervolgstappen.

Wat komen we doen?

Samen met u bepalen we in een intake welk proces we gaan bekijken. Daarna gaan we twee dagen meekijken in het ‘echte’ proces. We gaan het proces, de werkwijze en de locatie observeren, daarnaast gaan we kort medewerkers interviewen en (beeld)materiaal verzamelen. We richten ons met name op de verbeterpunten die uw medewerkers zelf aandragen omdat we betrokkenheid en herkenbaarheid erg belangrijk vinden voor de vervolgstappen die u kunt nemen.

 

Vervolgens werken de consultants hun bevindingen uit en zullen dit terugkoppelen in een presentatie. De presentatie houdt u, in aanzet, een ProcesSpiegel voor en zal opgebouwd zijn aan de hand van de acht vormen van verspilling.

 

De eindpresentatie bevat ook een advies over het traject wat u zou kunnen bewandelen om tot een continu verbeterende organisatie te komen. In de continu verbeterende organisatie zal de focus liggen op het waarde toevoegen voor uw klanten.

Investering

De quickscan is een waardevolle investering voor uw organisatie. De uiteindelijke verbetervoorstellen leveren een veelvoud op van de eenmalige investering van deze scan. De doorlooptijd van een standaard Quickscan is ongeveer 1 week.

Meer informatie

Wilt u een Quickscan aanvragen of meer weten over de Collegium methode neem dan contact op of bel met Lieuwe Visscher 06-30718519.