Collegium > Aanbod > The Cubicle - Voor een naar buiten gerichte en inspirerende visie

The Cubicle

 

Waarom

De wereld verandert razendsnel. Oude regels en systemen voldoen niet meer. Organisaties beseffen dat ze radicaal moeten veranderen en zijn op zoek naar hun nieuwe rol in deze veranderende wereld. Het belang van een goede visie is dan ook tot het bedrijfsleven doorgedrongen. Uit onderzoek blijkt dat 93% van de managers vindt dat de organisatie een visie nodig heeft. Meer dan driekwart vindt een visie zelfs noodzakelijker dan ooit. Inmiddels geeft dan ook 83% van de ondervraagden aan over een organisatievisie te beschikken.

 

Dat klinkt positief, maar er is ook een keerzijde. Slechts 16% van de ondervraagde managers blijkt de visie van Nederlandse ondernemingen inspirerend te vinden. Het is dan ook duidelijk dat een clichématig ‘mission statement’ niet volstaat, maar dat een authentiek en inspirerend verhaal nodig is dat aangeeft waarom de organisatie bestaat en welke bijdrage zij aan belanghebbenden en de veranderende samenleving biedt.

 

Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Onderzoek toont aan dat organisaties te veel zijn gericht op het op orde brengen van hun eigen huis en veel te weinig aandacht hebben voor de dynamiek in de omging. Slechts een op de tien werknemers geeft aan zich intensief met trends en ontwikkelingen in de buitenwereld bezig te houden. Een zelfde percentage geeft aan over de creativiteit te beschikken om vervolgens iets zinvols met die kennis te doen. In tijden van snelle en ingrijpende veranderingen zijn dit natuurlijk schrikbarend lage percentages.

 

Wat is de Cubicle?

Wij geven organisaties een nieuwe visie op de rol die zij vervullen in deze snel veranderende wereld. Wij doen dat door de medewerker letterlijk naar buiten te sturen. We vestigen hen in een inspirerende mobiele locatie op de plek waar zich de voornaamste stakeholders bevinden en impactvolle ontwikkelingen zich voordoen. 

 

In interactie met de omgeving wordt:

  • In kaart gebracht wie de voornaamste stakeholders zijn en welke belangen en verwachtingen zij hebben;
  • In kaart gebracht welke thema’s voor hen van belang zijn en wat de voornaamste relevante ontwikkelingen zijn binnen die thema’s zijn;
  • De positie van de onderneming in de omgeving uitgewerkt en een nieuwe visie opgesteld;

 

Op deze manier geven wij nieuwe betekenis aan het bestaansrecht van de organisatie en aan het dagelijkse activiteiten van alle werknemers.

 

Kernbegrippen

  • Visieontwikkeling
  • Klantbeleving
  • Innovatie
  • Stakeholderdialoog

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Mail of bel dan met Lieuwe Visscher 06-30718519 of Meindert Willems 06 29608168.